"Ο καλύτερος τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας είναι ο αυθορμητισμός.
 

Όταν το φαγητό γίνεται πάθος αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και η μετατροπή κάθε
 
ιδέας σε πράξη κάνει την μαγειρική πρόκληση."
 

Copyright © 2013 - Patsioras Nikos